برنامه نویسی، شروعی ساده، آینده ای شگفت انگیز… (با دوبله فارسی آرنا)

برنامه‌نویسی، شروعی ساده، آینده‌ای شگفت‌انگیز… کاری از گروه دوبلاژ آرنا سرپرست گفتار: پوریا دهقانی مترجم: آناهیتا ناصری گویندگان: امیرهمایون یزدان…