موزیک ویدیو تاریکی (به سبک آکاپلو) اثر آرنا

موزیک ویدیو تاریکی (به سبک آکاپلو)، کاری از موسسه فرهنگی هنری آرنا

خواننده: دنیا حساس

آواها: امیرحسین پروردی نژاد

ترانه سرا: پوریا دهقانی

تصویربرداری و تدوین: سید محمدصالح هاشمی

گرافیک: شیوا ریاستیان – سمانه سمیع‌پور