گویندگی مسابقه هایپرمارکت گامبرون (از شبکه خلیج فارس)

گویندگی مسابقه هایپرمارکت گامبرون پخش شده از شبکه خلیج فارس

کاری از گروه دوبلاژ آرنا

گوینده: سید محمدصالح هاشمی