همراه با استاد امیرهمایون یزدان پور در سالروز بزرگداشت حافظ

حافظ خوانی استاد امیرهمایون یزدان پور در سالروز بزرگداشت حافظ

ضبط در استودیو آرنا

تصویربرداری و تدوین: سید محمدصالح هاشمی

گرافیک: سمانه سمیع پور