نماهنگ ماه مبارک رمضان

کاری از مجموعه فرهنگی هنری آرنا

گویندگی و طراحی: سید محمدصالح هاشمی

متن: سیده مینا سیدصالحی