موشن‌گرافیک هایپرمارکت گامبرون (دوبله آرنا)

دوبله شده توسط موسسه فرهنگی هنری آرنا

به سفارش هایپرمارکت گامبرون

گوینده: سید محمدصالح هاشمی