مستند تیزترین خودرو – قسمت دوم

۴ خودرو در مسابقه‌ای نابرابر و غیرقابل‌پیش‌بینی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

مدیر دوبلاژ: شیوا ریاستیان

مشاهده: https://ss2.ir/9mXy

پخش از ایپدو