رادیو آرنا (دکلمه متولدین تیرماه)

کاری از گروه دوبلاژ آرنا

گوینده: هانیه ترکمان

نویسنده: سیده مینا سیدصالحی

کارگردانی و تدوین: سید محمدصالح هاشمی