رادیو آرنا (دکلمه دلم پر شده از همه جا)

دکلمه دلم پر شده از همه جا

گوینده: مریم منفرد

کارگردانی و تدوین: سید محمدصالح هاشمی

 

دلم پر شده از همه جا.. از همه کس..

خالی نمی‌شود..

آرام نمی‌شود..

بغضی انگار به جای گلو قلبم را سد کرده..

نه غریبه، از تو دلگیر نیستم!

از دلم دلگیرم..

تازگی‌ها

با حرف که هیچ،

یک نگاه هم کافیست برای شکستنش..

هیچ‌کس نمی‌داند..

تو هم نمی‌دانی!

پشت این چهره آرام در دلم چه می‌گذرد..

نمی‌دانی

از این آرامش ظاهر و این دل ناآرام، 

چقدر خسته‌ام..

بگذار همه فکر کنند مغرورم..

بگذار فکر کنند، فکرشان چه اهمیتی دارد!؟

چه می‌دانند آنها 

از سنگینی قلبم..

از حرف‌های نگفته درونم..

دلگیرم..

دلگیر.