تیزر تبلیغاتی هایپرمارکت گامبرون کاری از گروه دوبلاژ آرنا

دوبله شده توسط گروه دوبلاژ آرنا

گوینده: فرزانه زارعیان