تیزر تبلیغاتی ماه رمضان بازار بزرگ فرش ایرانیان

تیزر تبلیغاتی جدید بازار بزرگ فرش ایرانیان به مناسب ماه مبارک رمضان کاری از گروه دوبلاژ آرنا

گوینده: سید محمدصالح هاشمی