تیزر تبلیغاتی بازار بزرگ فرش ایرانیان نسخه سوم (آرنا)

تیزر تبلیغاتی بازار بزرگ فرش ایرانیان نسخه سوم (آرنا)

پخش از شبکه فارس – کاری از گروه دوبلاژ آرنا
گویندگان: فرزانه زارعیان – پوریا دهقانی – سید محمدصالح هاشمی
گرافیک: سمانه سمیع‌پور