تیزترین خودرو – Fastest Car

 کسانی که ماشین بازند می دانند که پرشتاب ترین و تیزترین خودرو حتما گرانترین خودرو نیست. تیونینگ و دوباره سازی یک خودرو دست ساز می تواند آن را از سوپر کارهای چند میلیون دلاری سریعتر کند. 

حضرت داود جوانی چوپان در فلسطین بود که بر علیه ظلم طاغوت زمانه خود شورید و با وجود اینکه جالوت سرداری عظیم الجثه و قدرتمند بود با یک ضربه او را کشت. مقابله داود با جالوت تمثیلی از مبارزه نا برابر است که ضعیف با اتکا به ایمان به خود در بابر قوی پیروز میشود. داستان این مجموعه ساده است چهار خودرو به مسابقه هم می روند بدون آنکه تا قبل از مسابقه هم را دیده باشند. این خودروها از پیشینه های مختلفی می آیند . یک مینی ون با مهندسی نابغه – یک ثروتند با ماشین گران – یک دختر بدلکار از خانواده ای ماشین باز و سینمایی – و یک جوان کم توان با ماشینی دست ساز…

 

مدت زمان: ۸ قسمت – هر قسمت ۴۰ دقیقه

محصول سال: ۲۰۱۸

مستند تیزترین خودرو – Fastest Car با دوبله فارسی آرنا

 

عوامل دوبلاژ:

 

مدیر دوبلاژ: شیوا ریاستیان

مترجم: آناهیتا ناصری – سید مهدی سیدصالحی

ناظر فنی ترجمه: محمدعلی دلاور

 

گویندگان:
شیوا ریاستیان – سید علی خرمی – حبیب ابراهیمی – پوریا دهقانی – امیرحسین پروردی نژاد – مهدی جابری – وحید دهقانی – سید محمدصالح هاشمی – آناهیتا ناصری – ابراهیم جنتی – فرزانه زارعیان – سروش عبدالهی – هانیه ترکمان – محمد نوروزی – محمدعلی دلاور – مریم منفرد – وحید دهقانی –

 

دریافت اثر:
برای دریافت این اثر می توانید به وب سایت اپیدو مراجعه کنید:

https://ss2.ir/2sGx