تریلر مستند Fastest Car (تیزترین خودرو) با دوبله آرنا

مستند Fastest Car (تیزترین خودرو) از Netflix دوبله شده توسط گروه دوبلاژ آرنا به سفارش اپیدو

سرپرست گفتار: شیوا ریاستیان

مترجم: آناهیتا ناصری

گویندگان: 

سید محمدصالح هاشمی

هانیه ترکمان

امیرحسین پروردی‌نژاد

وحید دهقانی

شیوا ریاستیان

پوریا دهقانی

فرزانه زارعیان