باکس آفیس هفته چهارم مهرماه

تحلیل و بررسی باکس آفیس هفته آخر مهرماه کاری از گروه دوبلاژ آرنا به سفارش کینگ مووی
گوینده: سید محمدصالح هاشمی
گرافیک: مریم منفرد